Brand New                                                       High Light                                                    True Love                                                    Out of the Gloom                                                    Give me a Reason                                                    Sea of Flowers                                                    Full of Lies                                                    Laura                                                    Any Day now                                                    Someone Like You(I found you)                                         Connect our Worlds                                         C o l o r

fredag 3 maj 2013

Ström åt folket

Missa inte KSPECIAL "Ström åt folket"

"Svensk elektronisk musikhistoria från de första elektronmusikpionjärerna till dagens The Knife och Robyn. Historien om musiken som ansågs obegriplig och skrämmande men sedan blev folklig - och om Sverige som också förändrats, speglat mot den elektroniska musiken"

Inga kommentarer: