Brand New                                                       High Light                                                    True Love                                                    Out of the Gloom                                                    Give me a Reason                                                    Sea of Flowers                                                    Full of Lies                                                    Laura                                                    Any Day now                                                    Someone Like You(I found you)                                         Connect our Worlds                                         C o l o r

torsdag 22 november 2012

Studio session

Ännu en studio session genomförd.

Den tänkta sång inspelningen fick ställas in p.g.a. hösttrötthet och tjocka halsar.
Istället blev skruvande och putsande på låtar.
Även byte av tonart klubbades i Brand New.


Inga kommentarer: