Brand New                                                       High Light                                                    True Love                                                    Out of the Gloom                                                    Give me a Reason                                                    Sea of Flowers                                                    Full of Lies                                                    Laura                                                    Any Day now                                                    Someone Like You(I found you)                                         Connect our Worlds                                         C o l o r

lördag 3 mars 2012

Out of the Gloom

Fick för en tidsedan ett nytt skelett. Nu ligger det lite slasksång på den och vi kan repa vidare. 2/3 av PFM är dock på semester och glider fram i spår, ner för pister eller genom vågor medan en annan stackare kan repa på i sin ensamhet. Lyllos denne....:)

Inga kommentarer: