Brand New                                                       High Light                                                    True Love                                                    Out of the Gloom                                                    Give me a Reason                                                    Sea of Flowers                                                    Full of Lies                                                    Laura                                                    Any Day now                                                    Someone Like You(I found you)                                         Connect our Worlds                                         C o l o r

onsdag 15 februari 2012

Vågform

Då delar av PFM befinner sig på annan ort och slipar vågformen, samlar resterande delar kraft på hemmaplan för forsatt studio arbete. Rapporter från annan ort säger lyckligtvis att en del musikövningar kommer att hinnas med mellan vågorna!


Studio Zybob befinner sig fortfarande i stand by läge men förväntas återgå till driftsläge inom kort!


Inga kommentarer: