Brand New                                                       High Light                                                    True Love                                                    Out of the Gloom                                                    Give me a Reason                                                    Sea of Flowers                                                    Full of Lies                                                    Laura                                                    Any Day now                                                    Someone Like You(I found you)                                         Connect our Worlds                                         C o l o r

måndag 21 mars 2011

A Shaft Studio 2.0


Efter en hel del down time är snart PFMs b-studio tillbaka i running condition. Studion är relokaliserad för att bättre passa i det vardagliga livet och med större möjligheter att hålla på till långt in på småtimmarna, när andan faller på. En hel del trixande och kopplande återstår men redan nu är infrastruktiren på plats. I samband men inventeringen återfanns även en gammal Atari 1040STFM med tillhörande Cubase. Kanske kan det bli en vintage corner i studion, dit kanske även PFM medlemmar kan räknas?